Gwefan Ysgol Penybryn Website

Unedau / Units
Gwybodaeth / Information
Gweithgareddau / Activities

Pennaeth  - Mrs Menna Wynne-Pugh  -   Headteacher
Ffon/Facs 01654 710237 Phone/Fax
E-Bost pennaeth@pbtywyn.gwynedd.sch.uk E mail